Sayın katılımcı;


Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim beyannamesinde “İzmir şehrinin refahın geliştiği ve bu refahın il genelinde adil bir halde paylaşılmış olduğu bir dünya şehri olmasını” vaat etmiştir. Başkan Tunç Soyer’in halkın oldukca büyük bir kısmı tarafınca teveccüh gören bu vizyonuna doğru ilerlemek için yedi stratejik amaç ve hedefler belirlenmiştir.


Her bir stratejik amacın altında yer edinen maddeler, Birleşmiş Milletlerin on yedi sürdürülebilir gelişme hedefleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmaktadır. Böylelikle İzmir’in bir taraftan kendi mahalli önceliklerini yerine getirirken, öteki taraftan dünya normlarında hareket etmesi sağlanacaktır.


Sürecin en mühim unsurlarından kabul edilen katılımcılık mevzusunda ise sizlerden gelecek olan proje önerilerine büyük ehemmiyet vermekteyiz. Proje; mahalli yönetim hizmetlerinde değişiklik yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, halk yararına sonuçların elde edilmiş olduğu, bilimsel, örneksiz, güzel duyu ve uygulanabilir bir emek verme olarak tanımlanabilir. Sizden, bu tanıma uyan projelerinizi bizimle paylaşmanızı ve planlama sürecine katkı koymanızı istiyoruz.


Proje haricindeki arzu şikâyet ya da önerilerinizi ise Hemşehri İletişim Merkezi kanalıyla bizlere daha süratli bir halde ulaştırabilirsiniz.


Proje tavsiye ekranımız 21.07.2019 evveliyatına kadar açık kalacaktır.

Proje Tavsiye Sayfası