VBKY’den tarih kitaplığına 3 yeni yapıt

VBKY’nin tarih kitaplığı, piyasaya çıkan üç yeni kitapla genişlemeye devam ediyor. İsmail Hakkı Yılmaz’ın çevirisiyle R. Stephen Humphreys’in “Emevi Devleti’nin Kuruluşu”; Güllü Yıldız’ın çevirisiyle Gregor Schoeler’in “İslam’ın İlk Dönemlerinde Yazı ve Rivayet” ile Ahmet Fetih edilmesi Yıldırım’ın çevirisiyle Ali Humayun Akhtar’ın “Filozoflar, Mutasavvıflar ve Halifeler” adlı eserleri yayımlanıyor.

Emevi Devleti’nin kurucusu Muâviye’nin hayatına ve yaşamış olduğu döneme odaklanan “Emevi Devleti’nin Kuruluşu” adlı yapıt, İslâm zamanı araştırmaları ve yazımı esnasında başvurulabilecek kıymetli kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. Erken Dönem İslâm tarihinin belirleyici figürlerinden kabul edilen Muâviye üstünden, devrin siyasal ve dini evrimine bir bakış sunuluyor. Kitap, “Muâviye Meselesi”, “İlk Otuz Yıl (600-632)”, “İktidarın Temellerinin Atılışı: Suriye’nin Hâkimi Muâviye (632-656)”, “İlk İç Cenk ve Muâviye’nin İktidara Gelişi (656-661)”, “Müminlerin Emiri (661-680)” ve “Yaşadığımız Kargaşanın Prensi: Bir Kültürel Gerilim Sembolü Olarak Muâviye” başlıklarından oluşuyor.

“İslam’ın İlk Dönemlerinde Yazı ve Rivayet” ise İslam’ın ilk yüzyıllarındaki söz ve yazı ilişkisi ile Arap edebiyatının sentezinden oluşuyor. İslam zamanı ve İslami ilimlerin oluşumu hakkında araştırmalar meydana getiren uygar akademisyen Gregor Schoeler, bu kitabında İslami ilimlerin oluşumunda sözlü olanın yazıya aktarımı sürecini, Arap edebiyatının 7. ve 8. yüzyıllarındaki alışkanlıklarından koparmadan değerlendiriyor. “Câhiliye Periyodu ve İslam’ın İlk Dönemlerinde Sözlü ve Yazılı Rivâyet”, “Kur’an ve Kur’an“Okuyucular”ı (Kurrâ)”, “İslam’da Dinî İlimlerin Başlangıcı: Siyer, Hadis ve Tefsir”, “Saray ve Edebiyat”, “Sistem Ruhu: Tasnîf”, “Dil ve Dilbilgisine Dair İlimlerin Doğuşu” ve “Kitapları Okumak yada Dinlemek” başlıklı yedi bölümden oluşan yapıt, İngilizce ve Arapça tercümelerinden sonrasında ilk kez VBKY tarafınca Türkçeye kazandırıldı.

İslam dünyasında politika, din ve ekonomi alanlarında uzman adlardan, Bates College öğretim üyesi Dr. Ali Humayun Akhtar, “Filozoflar, Mutasavvıflar ve Halifeler” kitabıyla 10 ve 12’nci yüzyıl arasındaki siyasal rekabetin gölgesindeki felsefe, kelam ve tasavvufun mücadelesini ve birbiriyle olan etkileşimini ortaya koyuyor. İslam entelektüel tarihinin en çetrefilli doğa ötesi meselelerini zamanı ve siyasal bağlamını ve çerçevesini de ele alan yazar, İbn Meserre, İbn Hazm, İbn Berrecan, İbn Kasi ve İbn Tufeyl başta olmak suretiyle, alim ve sufilerin eserlerini derinlikli ve titiz bir incelemeye doğal olarak tutarak, Endülüs entelektüel evveliyatına ışık tutuyor.
Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.